Vážení zákazníci, 

už v piatok 1. júla 2022 nadobudne účinnosť novela Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá prináša zmeny v zaokrúhľovaní celkovej ceny za tovary a služby platenej v hotovosti na 5 centov s cieľom významného obmedzenia používania 1 a 2 centových mincí. Tieto však aj naďalej zostávajú zákonným platidlom ako v EÚ tak na Slovensku. Novela sa týka iba hotovostných platieb. Bezhotovostné platby zaokrúhľovaniu nepodliehajú.

Podľa zákona sa celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 centov (t.j. do 2,4 centov vrátane) zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 centov (t.j. od 2,5 centov vrátane) sa zaokrúhľuje nahor.

Novelizácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov prináša zmeny v zaokrúhľovaní hodnoty nákupov v hotovosti tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí.

Matematický spôsob zaokrúhľovania výslednej sumy predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Zaokrúhľovanie sa týka iba hotovostných platieb. Pri bezhotovostných platbách kartou, mobilom, či hodinkami zostáva výsledná suma nezaokrúhlená.

Zariadenia ELCOM a FiskalPRO sú na túto zmenu pripravené, ale vyžadujú si určité úpravy, ktoré sú spojené so zmenou ich funkčnosti, preto bude táto aktualizácia spoplatnená.

Zavedenie zaokrúhľovania si vyžaduje úpravu pokladničných riešení, pretože údaj o zaokrúhľovaní musí byť uvedený aj na pokladničnom doklade.
V dôsledku toho je potrebná aktualizácia PPEKK eKasa zariadení, ako aj pokladničného softvéru.

Pre objednanie upgrade balíčka a jeho aktiváciu nás kontaktujete mailom, telefonicky alebo osobne na našich predajniach.

Trenčín

Legionárska 29
911 01 Trenčín
tel.: 032 6583488, 032 6402186
e-mail: tn@progma.sk

Nové Mesto nad Váhom

Odborárska 31
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032 7714007
e-mail: nm@progma.sk

Informácie

Pondelok – Piatok
8:30 – 17:00
Sobota – Nedeľa
Zatvorené
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Odber noviniek