Všeobecné podmienky (VP) používania Vernostnej karty
 1. Úvodné ustanovenia

  Tieto všeobecné podmienky upravujú vzťah medzi fyzickými osobami a spoločnosťou Ing. Bebjaková Marcela – PROGMA, so sídlom Legionárska 29, Trenčín, 915 01, IČO : 31036279, ktorá prevádzkuje predajne výpočtovej techniky v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom, pre používanie Vernostnej karty.

  Program Vernostná karta je systém zliav poskytovaných spoločnosťou Ing.Bebjaková Marcela – PROGMA jednotlivým fyzickým osobám.

 2. Použitie Vernostnej karty

  Držiteľ Vernostnej karty má nárok na uplatnenie si zľavy pri nákupe tovaru na predajni, využití servisných služieb alebo nákupu na e-shope spoločnosti v nasledovnom rozsahu:

  Spotrebný materiál do tlačiarní (kompatibil) ………. zľava 10%
  Nákup HW a SW na predajni ………………………………….. zľava 5%
  Servis PC, NTB, tlačiarní …………………………………………. zľava 5%
  Nákup tovaru na eshope ………………………………………… zľava 2%

  Zľavu je možné uplatniť z cien platných v okamžiku nákupu, uvedených v maloobchodnom cenníku (MOC), na cenovkách tovaru na predajni a na eshope.

  Zľavu nie je možné uplatniť z cien uvedených v akciovom letáku, z cien tovaru označenom ako AKCIA a pri individuálnych cenových ponukách.

 3. Záverečné ustanovenia

  Tieto VP môžu byť kedykoľvek zmenené alebo doplnené, pričom ich účinnosť je platná dňom zverejnenia na webovom sídle spoločnosti www.progma.sk.

  Tieto VP nahrádzajú predchádzajúce VP

  Na poskytnutie akejkoľvek zľavy alebo na poskytnutie iných výhod programu Vernostná karta podľa týchto VP nie je právny nárok. Všetky zľavy sú poskytované výhradne na základe rozhodnutia spoločnosti Ing.Bebjaková Marcela – PROGMA.

  Aktuálna platnosť Vernostnej karty je do 31.12.2024

Trenčín

Legionárska 29
911 01 Trenčín
tel.: 032 6583488, 032 6402186
e-mail: tn@progma.sk

Nové Mesto nad Váhom

Odborárska 31
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032 7714007
e-mail: nm@progma.sk

Informácie

Pondelok – Piatok
8:30 – 17:00
Sobota – Nedeľa
Zatvorené
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Odber noviniek