Upgrade pokladnice

Nová pokladnica
Uznávam tento vyplnený formulár ako záväznú predobjednávku na dodanie vyššie uvedeného tovaru. Beriem na vedomie, že predobjednávka je platná iba po uhradení zálohy vo výške 50,00€ za upgrade balíček, a/alebo 30% z ceny v prípade objednávky novej pokladnice či fiškálnej tlačiarne. najneskôr do 7 kalendárnych dní od vystavenia predfaktúry. Predfaktúra bude vystavená do dvoch pracovných dní od podpisu tejto predobjednávky. Zálohu je možné uhradiť aj v hotovosti na prevádzke dodávaťeľa. Pokiaľ v uvedenej lehote nedôjde k úhrade zálohy, predobjednávka sa stáva neplatnou.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť záväznú predobjednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť v prípadoch, ak objektívne prekážky neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiastočnom rozsahu, pričom je povinný vrátiť celú resp. alikvotnú časť prijatej zálohovej platby klientovi. V prípade nevyzdvihnutia objednaného tovaru, je záloha nevratná.


Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári, za účelom spracovania predobjednávky a prípadného zasielania marketingových informácií.

eael_transient_elements:
a:0:{}

Trenčín

Legionárska 29
911 01 Trenčín
tel.: 032 6583488, 032 6402186
fax.: 032 6402187
e-mail: tn@progma.sk

Nové Mesto nad Váhom

Odborárska 31
915 01 Nové Mesto nad váhom
tel.: 032 7714007
fax.: 032 7714007
e-mail: nm@progma.sk

Informácie

Pondelok – Piatok
8:30 – 17:00
Sobota – Nedeľa
Zatvorené
REKLAMAČNÝ PORIADOK

E-mailový spravodaj

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách a akciách