Šrotovné na pokladne!

Vymente svoju starú registračnú pokladňu alebo fiškálnu tlačiareň za novú a získajte šrotovné až 80 € !

elcom srotovne

Trvanie akcie: od 1.2.2015 do 30.6.2015

Podmienky:
• pri zakúpení novej ERP alebo fiškálnej tlačiarne ELCOM odovzdáte svoju doteraz používanú ERP alebo fiškálnu tlačiareň ľubovoľnej značky. Na veku odovzdanej ERP alebo fiškálnej tlačiarne nezáleží.
• odovzdaná ERP alebo fiškálna tlačiareň je funkčná a schopná prevádzky, alebo
• odovzdaná ERP alebo fiškálna tlačiareň môže byť nefunkčná, ak podľa záznamov v knihe ERP bola v čase trvania tejto akcie registrovaná na daňovom úrade a existuje záznam v knihe ERP o vzniku poruchy a prijatí na servis v čase trvania tejto akcie

Zákazník, ktorý spĺňa podmienky akcie, odovzdá:
• svoju starú ERP alebo FT s príslušenstvom (certifikát, adaptér)
• kópiu prvej strany knihy ERP s identifikačnými údajmi majiteľa
• kópiu príslušnej strany knihy ERP, kde je záznam o poslednom vyradení z evidencie

Pri splnení podmienok tejto akcie môže zákazník zakúpiť nasledovné výrobky, pričom sa mu uplatní zľava (šrotovné) z ceny bez DPH:

 

Typ pokladne Šrotovné
Euro-50 Cash 20 €
Euro-50 Smart 30 €
Euro-50 Medi 30 €
Euro-50 T Mini 50 €
Euro-50 TE Mini 50 €
Euro-150 TE Flexy 60 €
Euro-150 TE Flexy Bat. 60 €
Euro-2100 TE 60 €
Mini EFox 60 €
EFox Bixolon SRP 350 II 80 €
EFox Epson TM-T88 V 80€
EFox ELCOM LK-T 212 80 €
Upozorňujeme na koniec platnosti certifikátov k niektorým typom pokladníc:
Model Platnosť certifikátov od-do
Euro-100T 14.3.2013 14.3.2018
Euro-150 TE Flexy 3.5.2011 3.5.2016
Euro-200 TE 14.3.2013 14.3.2018
Euro-200 TX 14.3.2013 14.3.2018
Euro-2100 TE 14.3.2013 14.3.2018
Euro-50 Cash 19.8.2011 19.8.2016
Euro-50 TE Mini 21.6.2010 21.6.2015
Euro-500 TE A/S Handy 3.5.2010 3.5.2015
Euro-500 TX A/S 3.5.2010 3.5.2015
Euro-50T Mini 21.6.2010 21.6.2015
Euro-1000 T 3.5.2010 3.5.2015
EFOX 18.2.2014 18.2.2019
MiniEfox 19.8.2011 19.8.2016
Elcom-500FP model F 3.5.2010 3.5.2015
Euro-2000 T, TE Alpha 3.5.2010 3.5.2015
Euro-2500TX 20.6.2011 20.6.2016

Po skončení platnosti certifikátu nebude možné prihlasovať pokladňu a vykonávať zmeny v  hlavičke na daňovom úrade.  Cena nového certifikátu pre aktuálne predávané modely je 10€ bez DPH. Cena certifikátu pre modely Euro-100,200,500 je 50€ bez DPH. Certifikáty k pokladniam Euro-1000 a Euro-2000 Alpha sa nevydávajú.

eael_transient_elements:
a:0:{}

Trenčín

Legionárska 29
911 01 Trenčín
tel.: 032 6583488, 032 6402186
e-mail: tn@progma.sk

Nové Mesto nad Váhom

Odborárska 31
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032 7714007
e-mail: nm@progma.sk

Informácie

Pondelok – Piatok
8:30 – 17:00
Sobota – Nedeľa
Zatvorené
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Odber noviniek