Ako nastaviť čas na pokladniciach ELCOM

 EURO-50, 150 Flexy
  Zapnúť pokladňu. 2 x MENU, so šípkami sa presunúť na položku “P-REŽIM”, stlačiť tlačidlo SPOLU(TOTAL) presunúť na položku “Sys.parametre” SPOLU, presunúť sa na položku “Dátum a čas” stlačiť SPOLU. Nastaviť čas v 4-miestnom formáte (napr. 1200) SPOLU. Vypnúť a zapnúť pokladňu.
 EURO-100, 200, 500 Handy
   Zapnúť pokladňu. Zadať číslo 4. Stlačiť tlačidlo REŽIM(MODE). Zadať číslo 9. Stlačiť a držať tlačidlo SHIFT, stlačiť tlačidlo VÁHY(SCALE). Nastaviť čas v 4-miestnom formáte (napr. 1200). Stlačiť tlačidlo MEDZISÚČET(SUBTOTAL, MS, ST). Vypnúť a zapnúť pokladňu.
 EURO-1000
   Zapnúť pokladňu. Zadať číslo 4. Stlačiť tlačidlo DUPLIKÁT. Zadať číslo 9. Stlačiť tlačidlo VKLAD. Nastaviť čas v 4-miestnom formáte (napr. 1200). Stlačiť tlačidlo MEDZISÚČET(SUBTOTAL, MS, ST). Vypnúť a zapnúť pokladňu.
 EURO-2000
   Zapnúť pokladňu. Prepnúť kľúč do polohy P. Zadať číslo 9. Stlačiť tlačidlo VKLAD. Nastaviť čas v 4-miestnom formáte (napr. 1200) project management plan. Stlačiť tlačidlo MEDZISÚČET(SUBTOTAL, MS, ST). Prepnúť kľúč do polohy R.
eael_transient_elements:
a:0:{}

Trenčín

Legionárska 29
911 01 Trenčín
tel.: 032 6583488, 032 6402186
fax.: 032 6402187
e-mail: tn@progma.sk

Nové Mesto nad Váhom

Odborárska 31
915 01 Nové Mesto nad váhom
tel.: 032 7714007
fax.: 032 7714007
e-mail: nm@progma.sk

Informácie

Pondelok – Piatok
8:30 – 17:00
Sobota – Nedeľa
Zatvorené
REKLAMAČNÝ PORIADOK

E-mailový spravodaj

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách a akciách